Bookmark and Share Add to Favorites
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเราWeb Site Hit Counter
HTML Hit Counters
ข้าพเจ้า จักยอมตาย เพื่ออิสระภาพ
และความสงบแห่งประเทศชาติ
ข้าพเจ้า จักอยู่ในศีลธรรมของศาสนา
ข้าพเจ้า จักเทิดทูล และรักษาไว้
ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ
แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
ข้าพเจ้า จักรักษาไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
ข้าพเจ้า จักเชื่อถือผู้บังคับบัญชา
และปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด
ทั้งจักปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้วยความยุติธรรม
ข้าพเจ้า จะไม่แพร่งพรายความลับ
ของทางราชการทหาร
เป็นอันขาด

 

ประกาศ

แจ้ง ผู้ที่เรียน กศน.ทราบ ขณะนี้ หนังสือเรียน กศน.สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว //.//..ผู้มีแผนที่อยู่ในความครอบครอง กรุณานำส่งคืน สาย 2 ด้วยครับ...//แจ้งเตือนผู้ใช้สนามออกกำลังกายและสนามเด็กเล่นหน้าชุมชนพยัคฆ์น้อยโปรดทราบ กรุณาใช้เครื่องเล่นให้เหมาะสม หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหน่วยจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี และขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดด้วย //

 

๑๘ ม.ค.๕๗ การแสดงก่อนเวลาของชมรมจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี ร.๒๑ พัน.๑ รอ.

ในวันสวนสนามวันกองทัพไทย ปี ๕๗

ณ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ กทม.

     

       

 
     
   

 

 
 

       
       
 align=baseline      
       
hspace=0
       

 

 

ศูนย์ปักผ้าและตัดเย็บเสื้อยืด
ประวัติความเป็นมาแผนกปักผ้า
E- Learning
ศูนย์การจัดการองค์ความรู้ กองทัพบก
ศูนย์การจัดการองค์ความรู้ กองทัพบก
ศูนย์การเรียนรู้ ร.21 รอ.
ศูนย์การเรียนรู้ ร.21 รอ.
ศูนย์การเรียนรู้ พล.ร.2 รอ.
ศูนย์การเรียนรู้ พล.ร.2 รอ.
ศูนย์การเรียนรู้ ร.21 พัน.1 รอ.
ศูนย์การเรียนรู้ ร.21 พัน.1 รอ.
ศูนย์การเรียนรู้ ทภ.1
ศูนย์การเรียนรู้ ทภ.1
หนังสือพิมพ์
แหล่งรวมหนังสือพิมพ์
วีดีทัศน์ ร.21 พัน.1 รอ.
วีดีทัศน์ ร.21 พัน.1 รอ.
แบบเรียน กศน.
แบบเรียน กศน.